הדרך הנכונה להזמין סיכומי מאמרים

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מי אנחנו

אתר Sicum.co.il מופעל ומנוהל על ידי חברת Reach Sh.p.k M12305026V, להלן – מפעילת האתר.

תכנים המועלים לאתר

מפעילת האתר רשאית לעשות כל שימוש בתכנים המועלים לאתר.

שימוש בקוקיז

בעת שימוש באתר אנו עשויים להטמין עוגיות לצורך שיפור חוויית הגלישה. באפשרותך למחוק את העוגיות בכל עת באמצעות הדפדפן. 

מידע אישי

לצורך ביצוע התשלום וההזמנה באתר אנו אוספים מידע אישי כגון שם (אופציונלי) ודוא"ל (חובה, על מנת לשלוח את התוצרים). איננו עושים כל שימוש בפרטים האישיים למעט לצורך ביצוע התשלום, הפקת החשבונית ומשלוח התוצרים. הפרטים האישיים נשמרים במערכות מפעילת החברה ואינם מועברים לגורמים אחרים בכפוף לכל דין. 

הזמנת סיכומים באתר

לקוחות רשאים להזמין סיכומים באמצעות האתר. באתר ישנם שלושה סוגי סיכומים בלבד: סיכומים מקוצעים, סיכומים רגילים וסיכומים מורחבים. בדפי הדוגמאות ישנן דוגמאות לסוגי סיכומים אלה. באתר Sicum.co.il אין אפשרות לסוגי סיכומים נוספים כגון סיכומים מותאמים אישית או סיכומים עם הנחיות מיוחדות. בביצוע ההזמנה הלקוח מתחייב שלא לשלוח הנחיות לסיכום. אנו מתחילים לעבוד על הסיכומים מיידית עם ביצוע ההזמנה ולכן אין אפשרות להחזר כספי בשום מקרה שהוא, בכפוף לכל דין. המחירים באתר אינם כוללים שינויים, תיקונים, תוספות, או שירותים נוספים או נלווים כלשהם אלא אך ורק את פעולת הכתיבה של הסיכומים ופעולת השליחה של הסיכומים לדוא"ל שהמשתמש הזין בעת הרכישה באתר. בעת ביצוע ההזמנה הלקוח מצהיר כי הוא מבין כי בכל מקרה ללא יוצאים מן הכלל לא יבוצעו שינויים או תיקונים בסיכומים, ללא הצעת מחיר ותשלום עבור התיקונים או השינויים. לאחר קבלת הסיכומים הלקוח רשאי לבקש הצעת מחיר לשינויים או תיקונים, אך מפעילת האתר לא מתחייבת לבצע תיקונים או שינויים בתשלום. מובהר כי בכל מקרה עם כתיבת הסיכומים ושליחתם לכתובת הדוא"ל אותה ציין המשתמש בעת ההזמנה יצאה מפעילת האתר ידי חובתה וללקוח לא תהיה טענה כלשהי גם אם לא קיבל את הסיכום מכל סיבה שהיא לרבות כתובת דוא"ל לא נכונה, כתובת דוא"ל לא תקינה או מלאה, סיווג שגוי של הסיכומים כ"ספאם" על ידי ספק הדוא"ל, חוסר מיומנות בהפעלת דואר אלקטרוני, או כל סיבה שהיא בין בשליטת הלקוח ובין אם שאינה בשליטת הלקוח. מובהר כי השימוש היחיד המותר בסיכומים הוא לימוד עצמי ואין לעשות כל שימוש אחר בסיכומים. מפעילת האתר אינה אחראית לכל תוצאה של שימוש בסיכומים. מפעילת האתר אינה אחראית לטיב הסיכום, שלמותו, או התאמתו לצרכי הלקוח. מפעילת האתר רשאית, משיקוליה, לבטל כל הזמנה שבוצעה באתר. במקרה של ביטול כאמור תימסר הודעה ללקוח והלקוח יקבל זיכוי מלא על הסכום ששולם. מפעילת האתר רשאית לעשות כל שימוש בסיכומים שנרכשו באתר, לאחר תקופת צינון של 6 חודשים משליחתם ללקוח. הקונה מתחייב לזכור כי ביצע את העסקה ומצהיר כי ידוע לו שבאחריותו בלבד לזכור כי ביצע את העסקה. הקונה מתחייב שלא לבצע ביטול או הכחשה של העסקה וכיוצא באלה, מלאים או חלקיים. במקרה של ביטול או הכחשת עסקה או פעולות דומות (להלן: הביטול), מכל סיבה באשר היא ללא יוצאים מן הכלל כולל טעות אנוש, הקונה מתחייב לפצות את מפעילת האתר בסך 60,000 ש"ח ו-1,000 ש"ח עבור כל יום קלנדרי מביצוע ניסיון הביטול ועד פרעון מלא ובפועל של הפיצוי בתוספת כל נזק או טרחה שנגרמו למפעילת האתר בשל הביטול. מובהר כי הפיצוי הוא עבור עצם הביטול ולא כולל נזקים וטרחה שייגרמו בגין הביטול.