הדרך הנכונה להזמין סיכומי מאמרים

סיכומים לדוגמא

סיכומים של מאמרים אקדמיים לדוגמא במגוון תחומים: מדעי המדינה, סוציולוגיה, חינוך, ומשפטים. 

סיכום לדוגמא
במדעי המדינה

דוגמא לסיכום מורחב
חופש פוליטי, צריכת חדשות ודפוסים של אמון פוליטי: עדויות ממזרח ודרום-מזרח אסיה

Jiang & Zhang, 2021

הפער בין האמון בשלטון המקומי לאמון שלטון המרכזי הוא חידה לא פתורה במדעי החברה. בהתבסס על המסגרת התיאורטית והניתוח של סקר נתונים מאסיה בין השנים 2001-2016, נמצאו שלושה סוגים של …

סיכום לדוגמא
בסוציולוגיה

דוגמא לסיכום רגיל
חברה של פוסט-אמת? ניתוח סוציולוגי של הידע במאה ה-21 לפי גישתו של נורברט אליאס

Malcolm et al., 2021

המאמר נשען על תפיסת הסוציולוגיה של הידע של נורברט אליאס (Elias) על מנת לתאר את התהליכים שמביאים לשיאה של תופעה שנקראת "פוסט-אמת" (post-truth). הטענה המרכזית היא ששינויים טכנולוגיים …

סיכום לדוגמא
בחינוך

דוגמא לסיכום רגיל
השינוי שאנחנו צריכים: חינוך לאחר הקורונה

Zhao & Watterston, 2021

מגפת הקורונה הביאה לפגיעה חסרת תקדים ולשינויים משמעותיים בחינוך. כאשר בתי הספר חזרו לפעילות מלאה, חלק משינויים אלה נעלמים. במאמר זה הטענה היא שהמגפה יצרה הזדמנויות ייחודיות לקידום שינויים חינוכיים …

סיכום לדוגמא
במשפטים

דוגמא לסיכום מורחב
ממשל תאגידי בבנקים בישראל: בעיית הנציג בבנקים ללא גרעין שליטה

שי, 2021

המאמר עוסק בשינוי שעברה המערכת הבנקאית בישראל בשנים האחרונות שבמרכזו מעבר ממודל של "בנק עם גרעין שליטה" למודל של "בנק ללא גרעין שליטה". במסגרת שינוי זה הותאמה גם הרגולציה …

סיכום לדוגמא
באנתרופולוגיה

דוגמא לסיכום מאמר באנתרופולוגיה
ארוחות ואחרות: תהליכי האחרה בבתי תמחוי

כהן ואח', 2016

מבוא. המאמר עוסק בתהליכי "האחרה" (othering) של אנשים הסועדים בבתי תמחוי. אלו הם תהליכים שבאמצעות אנשים עניים עוברים תהליכים של אפליה והדרה. הבחירה בבתי תמחוי היא בשל היותם זירה חברתית מורכבת שבה …