הדרך הנכונה להזמין סיכומי מאמרים

סיכומים מורחבים לדוגמא

דוגמאות לסיכומים מורחבים. 

סיכום לדוגמא
במדעי המדינה

דוגמא לסיכום מורחב
חופש פוליטי, צריכת חדשות ודפוסים של אמון פוליטי: עדויות ממזרח ודרום-מזרח אסיה

Jiang & Zhang, 2021

הפער בין האמון בשלטון המקומי לאמון שלטון המרכזי הוא חידה לא פתורה במדעי החברה. בהתבסס על המסגרת התיאורטית והניתוח של סקר נתונים מאסיה בין השנים 2001-2016, נמצאו שלושה סוגים של …

סיכום לדוגמא
במשפטים

דוגמא לסיכום מורחב
ממשל תאגידי בבנקים בישראל: בעיית הנציג בבנקים ללא גרעין שליטה

שי, 2021

המאמר עוסק בשינוי שעברה המערכת הבנקאית בישראל בשנים האחרונות שבמרכזו מעבר ממודל של "בנק עם גרעין שליטה" למודל של "בנק ללא גרעין שליטה". במסגרת שינוי זה הותאמה גם הרגולציה …